Surat Al-Faatiha

 

Duaa (English transliteration): Bismillahirahmaan iraheem ⁣⁣Alhamdulilaahi rabbil ‘alameen ⁣⁣Al-Rahmani-Raheem⁣⁣Maaliki yowmi deen⁣⁣Iyaaka na’budu wa iyaaka nasta’een ⁣⁣Ihdinal siraatal mustaqeem ⁣⁣Siraat al-latheena an’amta ‘alayhim ghairil maghdhubi’alayhim walaldhaaleen⁣⁣(Ameen)⁣⁣

 

Details:

- Finish: High quality glossy

- Size: 8x10 inches

- Colors: purple, pink, white, green

Surat Al-Faatiha Duaa Print 8x10

$11.98 Regular Price
$7.19Sale Price
Frame